Miljøprojekt, 985, 2005

Undersøgelse af tab i vandforsyningernes ledningsnet

04-03-2005I projektet har man vurderet vandtabet fra vandforsyningernes ledningsnet. Ud fra de i projektet indsamlede og bearbejdede oplysninger er draget følgende konklusioner: Det reelle vandtab udgør ca. 75% af det totale tab. Vandforbruget og tabet har været faldende gennem en årrække. Grænsen er nået for minimum tab mange steder. Nogle vandværker har store tab. Tabet er ikke afhængigt af vandforsyningens størrelse. Der er ikke geografiske forskelle. Ledningsalderen er væsentlig. Minimering af tabet kan optimeresLæs publikation