Miljøprojekt, 990, 2005

Pilotbenchmarking af miljøtilsynet

14-03-2005Rapporten er resultatet af et pilotprojekt om benchmarking af tilsynsadministerationer. Undersøgelsen skal bidrage til udvikling af en benchmarkingmetode for landsdækkende benchmarking på tilsynsområdet. På baggrund af resultaterne anbefaler projektets styregruppe en række måleparametre i det videre arbejde samt formidlingen heraf.Læs publikation