Miljøprojekt, 987, 2005

Ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasserne HFC'er, PFC'er og SF6

14-03-2005Rapporten beskriver det danske forbrug i 2003 af ozon- lagsnedbrydende stoffer samt forbruget og emissionen i 2003 af de industrielle drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Forbruget af de ozonlagsnedbrydende stoffer er halveret i forhold til 2002. Emissionen af drivhusgasserne er beregnet til ca. 745.000 tons CO2-ækvivalenter vægtet efter drivhuseffekt mod ca. 715.000 tons i 2002. HFC'er til køleområdet udgør langt størstedelen.Læs publikation