Miljøprojekt, 979, 2005

Omsættelige kvoter for affald til forbrænding og deponering

17-03-2005Kan man styre mængden af affald, der forbrændes og deponeres, ved hjælp af omsættelige kvoter? Rapporten giver en første, foreløbig vurdering af muligheder og begrænsninger. Kvoter er en mulighed for at regulere mængderne direkte. Det vil give myndighederne vished for at målene for de mængder affald, der bliver forbrændt og deponeret, bliver nået. Indføres kvoter, må der imidlertid forventes større administration både hos myndigheder og virksomheder.Læs publikation