Miljøprojekt, 992, 2005

Implementering af aircondition splitunit med kulbrinter på det danske marked

18-03-2005

Projektet viser, at a/c-anlæg med kulbrinter kan opsættes med myndighedernes godkendelse. Rapporten kan bruges som en vejledning for installatørerne, da den indeholder en gennemgang af lovgivningen, risikovurderingen samt zoneklassificeringen. Rapporten beskriver desuden, hvilke myndigheder, der skal søges og spørges, og hvilket materiale, der skal indsendes i forbindelse med godkendelse af a/c-anlæg med kulbrinter.

Læs publikation