Miljøprojekt, 959, 2005

Genanvendelse af dansk plast,- pap- og papiraffald i udlandet

01-03-2005

En stor del af den mængde genanvendeligt papir- og papaffald og plastaffald der indsamles i Danmark, eksporteres. Langt den største del af den danske eksport af papir går til Tyskland (51 %) og Sverige (41 %). For plastens vedkommende er billedet mere sammensat. I langt de fleste tilfælde og for langt de største mængders foregår afsætningen af de indsamlede materialer til udlandet via formidlere. Denne tendens er stigende, idet priser og afsætningsmuligheder er afhængige af ganske store materialemængder.

Læs publikation