Miljøprojekt, 993, 2005

Behandling af reduceret vand på mindre vandværker

18-03-2005En del af de mindre danske vandforsyningsanlæg har problemer med at overholde kravene til drikkevandets kvalitet for bl.a. ammonium, som er et naturligt forekommende stof i grundvandet. Der er gennemført et praktisk projekt, som viser, at det ofte er muligt og relativt billigt at ændre vandbehandlingen på vandværkerne, så kravene til drikkevandets kvalitet kan overholdes.Læs publikation