Miljøprojekt, 991, 2005

Bakterievækst og tilsætningsstoffer

17-03-2005Drikkevandet i Danmark er baseret på grundvand, ind imellem er der et forhøjet bakterieindhold i dette. Det er især vand fra helt nyetablerede drikkevandsboringer, der har vist bakterieproblemer. Brøndborerne benytter en række kemikalier som hjælpemidler f.eks. til at føre sten og grus op til overfladen. Disse kemikalier, kan være næring for vækst af under- grundens bakterie. Dette projekt er en gennemgang af de kemikalier brøndborerne anvender og deres potentiale som bakterienæring. Konklusionen er dog, at det sandsynligvis ikke er de anvendte Tilsætningsstoffer, som er årsag til mikrobiologisk vækst i råvand.Læs publikation