Miljøprojekt, 998, 2005

Vandforbrug og forbrugsvariationer

17-05-2005

Rapporten omfatter resultaterne fra to projekter: 1. Vandforbrug og forbrugsvariationer. Tilvejebringelse af nogle af forudsætningerne for en revision af de vandforbrug og forbrugsvariationer, der skal udgøre grundlaget for beregning af dimensionsgivende vandstrømme til dimensionering af vandforsyningsledninger, jf. DS 442 fra 1988. 2. Drikkevands opholdstid i etageejendomme. En model til samt beregning af drikkevandets kritiske opholdstider i typiske etageejendommes installationer til koldt brugsvand.

Læs publikation