Miljøprojekt, 999, 2005

Udarbejdelse af praktiske retningslinier for forebyggelse af forurening af små vandforsyninger i forbindelse med håndtering af pesticider i landbruget

02-05-2005

Uhensigtsmæssig vask af sprøjteudstyr og spild og af pesticider kan være kilde til forurening af vandmiljøet og mindre vandforsyningers indvindingsboringer. Rapporten beskriver undersøgelser af belastningen med pesticider på vaske- og fyldepladser, og hvordan pesticider tilbageholdes og nedbrydes i biobede, der kan bruges ved håndtering af sprøjteudstyr. Rapporten giver en række anbefalinger af, hvor og hvordan man bør håndtere pesticider i forbindelse med fyldning og vask af sprøjter.

Læs publikation