Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/2004, 2005

Miljø og Shareholder Value

18-05-2005Rapporten illustrerer sammenhængene imellem en virksomheds øKonomiske succes og dens miljøpåvirkninger og miljøarbejde. Analysen tager udgangspunkt i begrebet Shareholder Value og beskriver, hvordan virksomhedens miljøforhold påvirker de finansielle value drivers, der har betydning for skabelse af Shareholder Value. Ud fra denne ramme giver rapporten eksempler på, hvordan der kan sættes værdi på miljøforholdene, og hvordan værdien kan illustreres i nogle af virksomhedens traditionelle økonomiske nøgletal.Læs publikation