Kortlægning af læbeplejeprodukter med duft, smag m.v.

25-05-2005109 læbeplejeprodukter er undersøgt for indhold af parfumestoffer og fedtstoffer iht inci deklaration. 20 produkter er analyseret for indhold af 26 allergifremkaldende duftstoffer. Resultater af analyser viser, at 19 af de 20 analyserede produkter (95 %) indeholder en eller flere allergifremkaldende parfumestoffer. Der er lavet sundhedsmæssige vurderinger for stofferne linalool, geraniol, benzyl benzoat, eugenol og methyleugenol. På trods af at eksponeringsberegningerne viser en lav daglig eksponering ved brug aflæbeplejeprodukterne påpeges det, at da der ingen nedre koncentrationsgrænse er for stoffers evne til at virke sensibiliserende, kan der for de produkter, hvor der er fundet højt indhold af parfumestoffer, være risiko for udvikling af allergi hos særligt følsomme personer, herunder børn.Læs publikation