Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/2005

Kortlægning af affaldsprodukter med indhold af polyurethan

17-05-2005Projektet har konkret fokuseret på at beskrive gældende og kommende regler på såvel nationalt og på EU-plan, endvidere at kortlægge dels produktionsspild fra fremstilling af produkter af eller med indhold af PUR i Danmark og dels at kortlægge udtjente produkter af eller med indhold af PUR i Danmark. Endelig er danske virksomheders omkostninger ved affaldshåndteringen af PUR estimeret og tilgængelig nyttiggørelses- og genanvendelsesteknologier for produktionsspild og udtjente produkter af eller med indhold af PUR beskrevet.Læs publikation