Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/2005

Formidling af miljøinformationer for elektronikprodukter

18-05-2005Projektet havde til formål at etablere og afprøve et system til formidling af miljøoplysninger om elektronikprodukter fra producenter/importører via detailhandelen til forbrugerne. Som et led i projektet er der etableret et system til oversigtslig miljøklassificering af elektronikprodukter, der er udarbejdet undervisningsmateriale til brug på Radiohandlerskolen, og der er gennemført pilotkampagner med to butikskæder, Orange og Fona. Rapporten giver forslag til den fremtidige indsats til fremme af afsætningen af mindre miljøbelastende elektronikprodukterLæs publikation