Miljøprojekt, 1010, 2005

Behandlingsteknologier for batterier

Fase 2. Afprøvning af metode til behandling af alkali- og brunstensbatterier

31-05-2005

En behandlingsmetode til brugte alkali- og brunstensbatterier ved hjælp af pyrolyse er afprøvet i et pilotanlæg på Kommunekemi. Ca. ½ tons brugte batterier er pyrolyseret, og det ermuligt at fjerne plastic og 98% af kviksølvindholdet, således at metal- ressourcerne med væsentligt mindre miljøbelastning efterfølgende kan oparbejdes.

Læs publikation