Miljøprojekt, 1009, 2005

Behandlingsteknologier for batterier

Fase 1. Kortlægning af eksisterende behandlingsmetoder

31-05-2005

Undersøgelsen indeholder en beskrivelse af de forskellige batterityper, en status for batteriområdet i Danmark samt selve kortlægningen af behandlingsteknologier. Der er især fokuseret på behandling af alkali- og brunstensbatterier. Det er muligt at sortere brugte batterier automatisk, og alkali- og brunstensbatterier kan oparbejdes i metalindustrien eller i specialiserede anlæg. Oparbejdning i metalindustrien er billigst, men genanvendelsen er højere og miljøbelastningen måske lavere i specialanlæggene.

Læs publikation