Afgivelse og sundhedsmæssig vurdering af PAH'er og aromatiske aminer i bildæk

24-05-2005

Bildæks brug som gynger og sandkasser er meget udbredt. For at undersøge eventuelle sundhedsmæssige risici er der foretaget analyser af frigivelsen af de potentielt kræftfremkaldende PAH'er og visse aromatiske aminer, som findes i dækkene. Undersøgelserne har vist, at der ikke sker en betydende afgivelse af hverken PAH'er eller aromatiske aminer. Der er derfor ikke nogle sundhedsmæssige risici forbundet med at bruge dæk til gynger eller bruge granulerede dæk som faldunderlag.

Læs publikation