Miljøprojekt, 1008, 2005

Værdisætning af tabt herlighedsværdi ved deponering - et litteraturstudie

07-06-2005Deponering af affald giver anledning til en lang række eksterne effekter, som det i praktisk analytisk arbejde har vist sig vanskeligt at kvantificere. Projektet er et litteraturstudie over de allerede foretagne studier og anbefalinger til hvordan en undersøgelse af danske deponeringsanlæg kan tilrettelægges og hvilke metoder som kan finde anvendelse.Læs publikation