Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 57, 2005

Screening af sundhedseffekter fra kemiske stoffer i tekstilfarver

15-06-2005Der gives sundhedsmæssig vurdering af en række af stoffer, der blev fundet ved kortlægningen af tekstilfarver. Konklusionen er, at ingen af de vurderede stoffer giver umiddelbar anledning til sundhedsmæssigt skadelige effekter hos forbrugeren ved normal brug af tekstilfarver. For enkelte stoffers vedkommende er der dog en lille potentiel risiko, så udluftning tilrådes generelt.Læs publikation