Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/2005

Rensning af arsen i en traditionel vandbehandling på vandværker - Muligheder for at forbedre fjernelsen af arsen

10-06-2005

Mange danske vandværker ventes inden for de nærmeste år at måtte implementere rensetiltag for arsen for at kunne overholde kravværdien på 5 for afgang fra vandværket. Med udgangspunkt i situationen på Fensmark Vandværk, Storstrøms Amt, fokuseres i rapporten på de mekanismer, hvorved fjernelsen af arsen forekommer i en traditionel vandbehandling med iltning af sandfiltrering. Rapporten præsenterer ændringer i vandkemien under vandets vej fra råvand til rentvand, og indeholder desuden en analyse af filtersandets indhold af arsen, jern og mangan. I rapporten diskuteres bl.a. betydningen af råvandets jern- og manganindhold, arsens oxidationstrin, filtersandets kemiske sammensætning, og vandbehandlingens driftsparametre.

Læs publikation