Miljøprojekt, 1021, 2005

Luftforurening med partikler i Danmark

30-06-2005Rapporten gennemgår de sidste fire års forskning og undersøgelser af luftforening med partikler i Danmark. Der er en detaljeret redegørelse for sammensætningen og kilderne til partikelkoncentrationen langs gader, målinger af PAH udedørs og indendørs og betydningen af partikler fra brændeovne samt modellering af tiltag, herunder betydningen af en eventuel miljøzone i København. Desuden gennemgås resultatet af tre danske studier af sundhedseffekter af partikelforureningen.Læs publikation