Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 58, 2005

Kortlægning af kemiske stoffer i tekstilfarver

15-06-2005

Tekstilfarver inddeles i dekorationsfarver (f.eks.. filts- pidspenne) og indfarvningsprodukter, der udgør ca. 80% af det samlede forbrug. Forbruget er i alt ca. 30.000 kg pr. år i Danmark. Der blev i alt fundet 42 produkter ved kort- lægningen.15 produkter blev udtaget til forskellige analyser for kemiske stoffer, hvoraf 8 blev undersøgt detaljeret.

Læs publikation