Miljøprojekt, 981, 2005

Eksponering for ultrafine partikler fra trafikken i København

30-06-2005Ved hjælp af personbåret måleudstyr måles eksponeringen for ultrafine partikler hos en række forsøgspersoner. I forbindelse hermed tages blodprøver til bestemmelse af antallet af DNA-skader i hvideblodlegemer. Forsøget viste at øget udsættelse for ultrafine partikler under cykling i myldretiden i København medførte et øget antal DNA-skader i hvide blodlegemer. Ved andre målinger blev det vist at niveauet af ultrafine partikler er højst på stærk trafikerede veje, hvilket understøtter motorkøretøjers udstødning som kilde til de ultrafine partikler. Projektet har udviklet metode til måling af personlig eksponering med ultrafine partikler samt fundet en relevant biologisk effekt-markør i form af DNA-skader i hvide blodlegemer.Læs publikation