udenfor serie, 2005

Danmarks Klimapolitiske Mål og Resultater

24-06-2005Rapporten er udarbejdet på baggrund af forpligtelser under Klimakonventionen og EU og beskriver fremskridt i bestræbelserne med at opfylde forpligtelserne med at reducere udledningerne af drivhusgasser. Der redegøres for virkemidler med betydning for udledninger og optag af drivhusgasser, for udviklingen i udledninger og optag, og for betydningen af virkemidler. Rapporten viser at det går fremad med Danmarks bestræbelser, og at klimamankoen er nu reduceret til 8-13 mio. ton CO2 årligt i 2008-2012.Læs publikation