Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 8/2005

Arsenfjernelse på danske vandværker

10-06-2005Projektet har vist, at råvandets indhold af arsen typisk findes hovedsagelig på den reducerede form As(III). Arsen bliver oxideret til formen As(V) på vandværkernes sandfiltre. Oxidationen er afgørende, da As(V) fjernes betydeligt bedre end As(III). Det bemærkes, at denne konklusion er i overensstemmelse med de få tidligere undersøgelser, hvor arsens tilstandsform er blevet målt (speciering). Nu er datagrundlaget så stort, at denne konklusion kan anses som generel. Projektet har vist, at den arsenfjernelse, der opnås ved normal vandbehandling, ofte alene afhænger af råvandets indhold af jern. Jo mere jern i råvandet, jo mere arsenfjernelse.Læs publikation