Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/2005

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2004

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1994

05-07-2005

Årsberetningen beskriver Kemikalieinspektionens orgsanisation og arbejdsopgaver. Årets tilsynsarbejde, herunder kampagner og tilsynsbesøg, beskrives. Endelig indeholder årsberetningen en gennemgang af årets strafferetlige afgørelses indenfor Kemikalieinspektionens tilsynsområde.

Læs publikation