Miljøprojekt, 978, 2005

Vurdering af krydstogtskibes bidrag til luftforurening

24-01-2005

DMU har for Miljøstyrelsen foretaget en beregning af luftforureningen fra krydstogtskibene i Københavns Havn. Beregningerne er foretaget for 2004. FORCE har udarbejdet dokumentationen af emissionen fra skibene. Beregningerne er udført under hensyntagen til skibenes placering i havnen, tidspunkterne for deres anløb, omdannelsen af NOx til NO2 samt en række andre fysiske forhold. Beregningerne viser, at krydstogtskibene kun bidrag ganske lidt og kun i den umiddelbare nærhed af kajpladserne.

Læs publikation