Orientering fra Miljøstyrelsen, 13/2004, 2005

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2003

07-01-2005Årsberetningen indeholder en kort præsentation af Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Årets arbejde indenfor Kemikalieinspektionens arbejdsfelt beskrives. Endelig indeholder årsberetningen er beskrivelse af de strafferetlige afgørelser indenfor Kemikalieinspektionens tilsynsområde.Læs publikation