Miljøprojekt, 891, 2005

Vurdering af forskellige former for energiudnyttelse af plastaffald

16-02-2005I Danmark forbrændes blandet husholdningsaffald samlet på forbrændingsanlæg. I Holland udsorterer man de energirige fraktioner som papir og plast fra det blandede husholdningsaffald til forbrænding. Disse fraktioner kan så forbrændes i kraftvarmeværker, cementovne m.v. Rapporten giver på baggrund af udenlandske erfaringer en beskrivelse af disse metoder og en første vurdering af, om det under danske forhold er en fordel miljø- og energimæssigt at få udsorteret især plast fraktionen fra det blandede affald og bruge dette energiholdige affald som erstatning for fossile brændsler i udvalgte industriprocesser.Læs publikation