Vildtinformation 2005

Vildtinformation forside 2005
08-02-2005

Hæfte om jagt og vildt. I år bl.a. om ulovlig fangst af rovfugle, forsøg med pleje for agerhøns.

Vildtinformation udsendes til samtlige jægere i Danmark sammen med opkrævning for årets jagttegn. Hæftet beskæftiger sig med aktuelle spørgsmål om jagt, og i år er der artikler om ulovlig fangst af rovfugle, forsøg med pleje for agerhøns, jagtetiske regler for kronvildt, invasive arter m.m. Desuden bringes statistik over det vildt, der blev nedlagt i det forgangne år.

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation