Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/2005

Punktkilder 2003 - revideret udgave

11-02-2005Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram af VAndmiljøet (NOVA 2003). I dette program er der siden 1998 årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 2003 samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation