Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/2005

Måling af den aktuelle flux mellem renseri og lejlighed på 2 lokaliteter

22-02-2005På to lokaliteter med renseri og overliggende lejlighed er der foretaget målinger af luftbevægelsen (fluxen) fra renseri til lejlighed i tre perioder i efteråret 2004. Hver måleperiode var på 14 dages længde. Måleperioderne var adskilt med 14 dage uden måling. Luftbevægelsen blev målt med den til formålet udviklede sporgasmetode. Sideløbende med sporgasmålinger blev der foretaget måling for rensevæskedampe (tetrachlorethylen) i renserier og lejligheder. Resultatet af sporgasmålingerne viser, at luftbevægelsen mellem renserier og lejligheder på de anvendte lokaliteter er meget mindre end set tidligere på lokaliteter, hvor bekendtgørelsens forskrifter ikke var ført ud i livet. Ud fra måleresultaterne kan der ikke påvises en årstidsvariation.Læs publikation