Miljøprojekt, 983, 2005

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening aflokaliteter.

Hovedrapport. Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening.

01-02-2005

Denne rapport belyser muligheden for at anvende stimuleret in situ reduktiv deklorering som afværgeteknologi i forhold til danske lokaliteter, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Der er gennemført en opsamling af den viden, som nationalt og internationalt er tilgængelig om emnet. Der er udviklet en screeningsmodel til en indledende vurdering af oprensning med stimuleret in situ reduktiv deklorering på en given lokalitet.

Læs publikation