Arctic Mercury Releases Inventory: Russisk titel

15-02-2005

Denne opgørelse sammenfatter og diskuterer udslip, anvendelser og bortskaffelsesmængder af kviksølv i de otte arktiske lande. Desuden diskuteres regulering og tekniske foranstaltninger til reduktion af kviksølvudslip, som allerede anvendes eller kunne overvejes at tages i anvendelse. Opgørelsen er baseret på information rapporteret fra de enkelte lande. De væsentligste kilder til udslip var kulbaseret energiproduktion, primær metaludvinding (guld, kobber, nikkel, zinc, bly etc.), forbrænding af husholdningsaffald og medicinsk affald samt klor-alkali industri. De atmosfæriske udledninger pr. indbygger er lavest i Sverige, Finland og Norge; lidt større i Canada, Danmark og Rusland, og højst i USA.

Læs publikation