Miljøprojekt, 1056, 2005

Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen

22-12-2005Projektet har haft til formål at omdanne Affaldskortlægningsmodellen som KPMG udviklede for Miljøstyrelsen i år 2000 til et elektroniskværktøj med funktionaliteter gør det muligt for virksomhederne at håndtere og analysere deres affaldsdata samt udskrive de lovpligtige affaldsstamkort. Desuden skulle projektet levere en offentligt tilgængelig vidensbank indeholdende ideer og inspiration til affaldsminimering til brug for erfaringsudveksling mellem virksomheder, rådgivere og tilsynsmyndigheder.Læs publikation