Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/2005

Undersøgelse af eksisterende viden om tilbageholdelse og nedbrydning af PAH og TBT samt tilbageholdelse af sporelementer/tungmetaller til brug ved risikovurdering af kystnære depoter

21-12-2005

Projektet sammenstiller eksisterende viden om tilbageholdelse og nedbrydning af PAH og TBT og tilbageholdelse af sporelementer/metaller i forurenede sedimenter og i initialt uforurenede materialer anvendt til dæmninger i kystnært placerede deponeringsanlæg for at kunne forbedre grundlaget for miljørisikovurdering af eksisterende og nye kystnære deponeringsanlæg

Læs publikation