Miljønyt, 79, 2005

Stedafhængig variation i miljøvurderingen i LCA

22-12-2005Vejledningen præsenterer en metode til inddragelse af stedafhængige forhold i miljøvurderingen af LCA. Nye karakteriseringsfaktorer og tilhørende normaliseringsreferencer er udviklet og præsenteres for syv ikke-globale påvirkningskategorier.Læs publikation