Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/2005

Små havne - Løsningsforslag

21-12-2005

Rapporten gennemgår metoder til rådighed for små danske havne i forbindelse med oprensning, afvanding og deponering af forurenet sediment, herunder udenlandske metoder. En mulighed er at etablere centrale depoter, som kan anvendes af alle havne i et område, eventuelt i forbindelse med fælles oprens-ningskampagner.

Læs publikation