Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/2005

Scenarieberegning af konsekvenser for landbrug ved grænseværdi for nitrat

22-12-2005Scenarieberegninger viser, at ca. 16.000 ha vil overskride et nitratindhold på 50 mg/l i det nydannede grundvand, når opgørelsen foretages på kommuneniveau. Ved en scenarieberegning af omkostninger for landbruget i den forbindelse er efterafgrøder valgt som virkemiddel, fordi det er omkostningseffektivt. På baggrund af en række beregningsforudsætninger, som fremgår af rapporten, er de samlede omkostninger opgjort til ca. 1 mio. kr. årligt, svarende til et kapitaliseret beløb på 16 mio. kr. ved en rente på 6 pct.Læs publikation