Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 4/2005

Redegørelse om jordforurening 2004

22-12-2005Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2004 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.2004, dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen indeholder oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Redegørelsen præsenterer desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyninger.Læs publikation