Uden for serie, 2005

Rapport fra Jordforureningsgruppen

09-12-2005Jordforureningsgruppens rapport er en opfølgning af kriteriegruppens rapport fra december 2004. Jordforureningsgruppen har fulgt kriteriegruppens anbefalinger om at ændre principperne for kortlægning af forurenede arealer. Desuden kommer jordforureningsgruppen med en række forslag om forebyggende indsats i de diffust forurenede områder.Læs publikation