Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/2005

Optimering af gasindvinding på deponeringsanlæg i Danmark

09-12-2005I Danmark findes 26 deponigasanlæg, der indvinder og udnytter gassen fra deponierne til energiformål, hvorved også emissionen af CH4 reduceres fra deponierne. For yderligere at begrænse emissionen, er forskellige muligheder for optimering af anlæggenes drift undersøgt. For 14 undersøgte gasanlæg estimeres, at der i perioden 2005-2012 kan udføres ændringer, der giver en samlet ekstra CO2-reduktion på ca. 270.000 tons CO2 i perioden. Desuden er 5 deponier undersøgt, hvor der i dag ikke findes gasindvindingsanlæg. Hvis anlæg etableres her, estimeres det over perioden at bidrage med en yderligere CO2-reduktion på ca. 200.000 tons.Læs publikation