Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 34/2005

Omfang og konsekvenser af forskellige strategier for håndtering af forurenede sedimenter

21-12-2005

En del havnesediment har i dag så højt et indhold af antibegroningsmidlet tributyltin at klapning ikke kan tillades, hvis den hidtidige danske praksis skal følges. Internationalt anvendes af to kriterier for vurdering af sedimenter: Et for let forurenet og et for meget forurenet. Konsekvensen ved at bruge den internationale metode er analyseres i rapporten.

Læs publikation