Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/2005

Mobilt renseanlæg

21-12-2005

Et mobilt renseanlæg kan udgøre en løsning til rensning af forurenet havnesediment. Projekt præsenteres nogle af de teknologier der benyttes i f.eks. vandrensning, og som vil kunne udvikles og tilpasses til havnesedimenter. Ideen med et mobilt anlæg er at det er muligt at nå ud til selv meget små havne og mindre sedimentmængder. Muligheden for at etablere et mobilt renseanlæg må dog afvente forsøg, hvor de mindre velkendte processer afprøves.

Læs publikation