Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/2005

Miljøtilsyn 2003 - 2004

12-12-2005Den årlige tilsynsredegørelse indeholder en sammenfatning af de kommunale og amtskommunale miljøtilsynsindberetninger samt Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i årene 2003 og 2004. Kommunernes tilsyn er opdelt i en beretning om tilsynet med industri m.v. og en selvstændig del om landbrugstilsynet.Læs publikation