Miljøprojekt, 1036, 2005

Krav om forebyggelse af affald

07-12-2005Formålet med projektet er at give kommunerne inspiration til, hvilke vilkår der kan stilles om forebyggelse af affald på virksomheder i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud. Rapporten er opbygget omkring tre elementer: De juridiske muligheder for at kræve affaldsforebyggelse under miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Forslag til konkrete formuleringer af vilkår og påbud gennem konkrete eksempler. Forslag til konkrete formuleringer af vilkår og påbud baseret på en gennemgang af BAT-litteratur.Læs publikation