Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/2005

Havnesedimenter - Prøvetagning og analyser

21-12-2005Prøvetagning og analyse af havnesedimenter i forbindelse med klapsager både i planfasen og i praksis belyses, således at der tilvejebringes et tilstrækkeligt vidensgrundlag for vurdering af forureningsniveauet i det afgravede materiale. Indeholder en praktisk gennemgang til anvendelse af havne og amter. Endelig er der vist eksempler på, hvordan man kan vurdere resultaterne.Læs publikation