Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 57, 2005

Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser - Fase 2 og 3

22-12-2005Rapporten beskriver etablering af et demonstrationsanlæg til rensning af gråt spildevand fra en baderumsbygning samt afprøvning af gråvandsanlægget. Afprøvningen har til formål at dokumentere renseeffekten af hhv. den biologiske rensning og desinfektion. Desuden har afprøvningen til formål at indsamle praktiske erfaringer med driften af anlægget.Læs publikation