Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/2005

Fællesdeponier til bortskaffelse af forurenet oprensningsmateriale fra danske havne

21-12-2005

Projektet belyser en række forhold omkring mulighederne for etablering af fælles depoter til modtagelse af forurenet sediment fra forskellige havne er muligt inden for gældende lovgivning og forvaltningspraksis. Rapporten gennemgår eksisterende danske depoter for oprensningsmaterialer, opridser de tekniske og økonomiske aspekter ved planlægning, design og overvågning af deponier for forurenet sediment. Endelig gives anbefalinger til hvorledes fælles oprensning og deponering kunne organiseres i Danmark.

Læs publikation