Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/2005

Eksponeringsrisici ved deponering af forurenet havnesediment

21-12-2005Projektet belyser recipientpåvirkningen eller eksponeringen af recipienten som følge af en række boretskaffelsesmetoder. Følgende metoder er blevet vurderet: Klapning, Klapning med begrænsning af partikeltransporten, Deponering i henhold til deponeringsbekendtgørelsen og Deponering i et kystdepot (primært under vand).Læs publikation